Overvægt i Fællesskabet

Indholdsfortegnelse

- Aktivitetskalender

- Aquafitness eller svøm baner

- Betaling og indmeldelse

- Bevægelse og motion

- Bootcamp med og uden overnatninger og fællesskabet med aktiviter a la højskolemaner 

- Events  Caminovandretur el cykle

- For dig med en overvægt 

- Oplægsholdere omkring din sundhed

- Socialt sammenkomst

- Workshop


Se under vores aktiviteter, hvor vi beskriver det......


 

 NYHEDSBREV


                                                                                                                                                                                                                                            Marts 2023 

Kæreste medlemmer, tidligere medlemmer samt andet godtfolk. 

Overvægt i fællesskabet blev skabt ud fra et sundhedstilbud, patient kursus for overvægtige i  Vordingborg kommune. Vi skabte et sted, hvor man kunne være sammen med ligeværdige i  motionstilbud i Vordingborg Sundhedscenter. 

Det fungerede i et år som et forum, men det blev bøvlet med lokalerne og vi måtte indse, for at det  skulle fortsætte, at vi måtte have et CVR nummer.  

I 2019 blev vi en folkeoplysende forening. 

Det bevirkede, at vi fik bestyrelse, kontonummer, mobilpay shop, vi KUNNE ansøge midler mv. Corona blev IKKE vores ven, men trods det lykkedes det os at afholde en masse tilbud i form af  udendørs aktiviteter. Vi fik ikke sundheds-lokalerne tilbage, så vi måtte ud og finde egnede lokaler. Der var DGI HUSET Vordingborg en kæmpe håndsrækning, og vi har et godt samarbejde med  dem. Lokalerne vi fik i Præstø gav ikke mulighed for tider efter kl. 16.00, så Præstøområdet blev  mere og mere sløvt med tilgang og deltagelse i de aktiviteter vi kunne tilbyde.  Vi har indset, at det ikke er optimalt at forblive i Præstø, men jeg glæder mig over, at der er gode  tilbud for mange af jer tidligere aktive medlemmer. Se KOLD holdet med Anne, Præstø Fjord  gymnastik og Præstø Gymnastik forening. 

Vi har dog ikke formået at få tidligere patienter fra Overvægt tilbud i Vordingborg kommune, da de  nedlagde dette tilbud for overvægtige i 2020. 

Vi besøger og kommer gerne ud til andre livsstils-patientforløb i kommunen. Vi har haft en skøn tid med en masse tilbud for dig som overvægtig i vores forening. Gåture, Sverige, Marienlyst, sammenkomst, sommerfester, julefrokost med super flotte gaver,  foredragsholdere, Bootcamp med oplægsholdere og samvær med fokus på sundhed, Aqua Fitness  / svømning er også stødt til, Workshop med ret dyre oplægsholdere og NADA. En masse grin og sjov har vi skabt i fællesskabet. 

Jeg har personligt brugt og bruger meget af min fritid på at opretholde de krav som det kræver at  være en forening. Jeg har i gennemsnit har brugt 10-18 timer om ugen, for at foreningen skal  kunne fungere.  

Jeg gået af som formand her til generalforsamlingen den 17/3-23.  

Jeg har brug for at bare være sammen med jer uden at have formandens ansvar.  Derfor nedlægger vi foreningen Overvægt i fællesskabet med udgangen af juli 2023. Jeg har haft  møder med DGI Storstrøm og Vordingborg Idrætsråd, som har været utrolige behjælpelige. Vi i bestyrelsen har valgt at sige JA Tak til Vordingborg Svømmeklub, da de kan og vil kunne opnå  det bedste for overvægtige i Vordingborg kommune. Det er ikke nogen videnskab, at det at røre sig  og bevæge sig i vandet er nænsomt og godt for krop og knogler. De er også villige til, at vi  fortsætter som hold på landet. 

Vi har derudover besluttet, at vi er en udvalgsgruppe i VSK. 

Jeg tager ansvaret for, at I alle kan dyrke bevægelse i fællesskabet som overvægtig. 

Du tilkøber et ½ årligt medlemskab, som du kan fornye hvert ½ år. Pris vil fremstå på deres  hjemmeside senere på året. Ja det bliver en pris som stemmer overens med andre foreninger. Vi  vil opbygge et samarbejde omkring overvægtige voksne i Vordingborg og omegn.  

For det halve års medlemskab kan du dyrke bevægelse 3 gange om ugen.  Du skal ikke efter den nye sæson tilkøbe plads i varmtvandsbassinet, for det er en del af  kontingentet.  

Vi har anmodet om lokalerne som vi har nu.  

Det bliver primær Tilde Just Øie som står for træningen. Vi yder bevægelse om mandagen, hvor  det bliver kroppen som varmes igennem og afslutning med Slow Flow, torsdage bliver svedigt og  udstrækning. Fredage bliver vådt, smiler. 

Mandag kl 16.00-17.30 i øvre sal 

Torsdag kl 18.00-19.30 (måske kl 17.45-19.15) 

Fredag kl 18.00-19.00 Aqua fitness / Svøm 

Derudover laver vi en lukket facebookgruppe som hidtil for medlemmer. Samt vi bibeholder den  facebook side for alle med tilknytning til Vordingborg Svømmeklub, da det giver mening for andre  overvægtige. 

Vi kan stadig lave aktiviteter, hvis vi har behov. 

Vi bibeholder vores mailadresse overvaegtifaellesskabet@gmail.com 

Vi vil stadig kunne besvare mails fra jer. 

Jeg er bekendt med, at det ikke er alle, som synes om denne løsning, men jeg kan kun sige, at jeg  har ro i maven og ser frem til netop at give slip på alt det arbejde og jeg kan sætte ind med at  træne jer. 

Jeg ser frem til en stabil tilværelse og samarbejde med Vordingborg Svømmeklub, hvor jeg er  instruktør for alle jer skønne mennesker til august 2023. 

“Jeg træner for at være i fællesskabet og opbygge en bedre tilværelse for mit sind og krop”


Alt godt fra  

Tilde Just Øie  


Link: https://vordingborgswim.dk/default.aspx 

Mail adresse overvaegtigifaellesskabet@gmail.com 

TLF 42155694

Overvægt i Fællesskabets aktivitetskalender fra uge 5-24                     


Som noget nyt afmelder du, hvis du ikke kan deltage i aktiviterne, dog tilmelding og betaling til Aquafitness el svøm. 

På telfon 42155694 eller messenger


Uge 23

Fredag   kl 17.50-19.00 Aquafitness eller svøm Vandhuset Vordingborg husk tilmelding/betaling Tilde


Uge 24

Tirsdag kl.17.00-           Estra ordinært generalforsamling Nedlæggelsen Præstø Skole  lokale 116

Fredag   kl 17.50-19.00 Aquafitness eller svøm Vandhuset Vordingborg husk tilmelding/betaling Tilde


TAK FOR DENNE SÆSON, VI SES I VORDINGBORG SVØMMEKLUB .
Aquafitness eller svøm baner

Vi svømmer fredage fra kl 17.50-19.00

Vi vil kunne tilbyde dig med en overvægt og et BMI  på over 25, at komme i svømmehallen i Vandhuset DGI Vordingborg.

Her kan du enten svømme baner eller deltage i Aquafitness. Det koster som medlem hver gang 40 kr. Hvis du ikke er medlem er prisen 65 kr. 

Som medlem kan du købe et 10-turskort til 310 kr. 

Du møder op kl 17.50 og får udleveret armbånd. Vi er i basinnet kl 18.00 og ikke før.

For at deltage indbetaler du til vores mobil pay  759281 eller konto 6220 6612897 

Mrk. med Navn, telefonnummer og om du svømmer eller Aqua fitness

Indmeldelse og Medlemskab

NY PRIS fra januar til juli 300.-

Mange spørger hvordan man bliver medlem hos os.

Det gør du ved at dukke op til nogen af vores tilbud og prøve det an.

Derefter melder du dig ind ved at overføre eller indbetale 300.00 kr

Du mærker med navn, mailadresse og fødselsår.

Hvis du vil benytte vores tilbud uden medlemskab, skriver du, hvad du skal og gerne et tlf nummer eller kontonummer, hvis der skal penge retur.

Når du er medlem kommer du i en lukket facebookgruppe. 

Vi ved mange har svært ved at indbetale fuld medlemspris, dertil kan du ved at henvende dig til Forkvinden eller Kasseren, få delt det op til 3 rater over 3 måneder af medlemprisen.